• הכנת תלושי שכר בהתאם לצווי הרחבה ודרישות החוק ובהתאמה אישית.

הדרכת מעסיק ומתן כלים מקצועיים בגיוס עובדים :

 • חוזה העסקה אישי .
 • דו"ח נוכחות חודשי.
 • ט.101 – כרטיס עובד.
 • כרטיס שכר אישי.
 • תיאום מס הכנסה לעובד במספר מקומות במקביל .
 • תיאום דמי ביטוח לאומי לעובד במספר מקומות במקביל.
 • דיווחי דו"חות ניכויים חודשיים למס הכנסה וביטוח לאומי.
 • מתן מענה מקצועי בהעסקת אוכלוסיות מיוחדות: ילדים ונוער \ נשים בהריון וטיפולי הפריה \
  בעלי שליטה בתאגיד \ חניכים \ אנשים עם מוגבלויות \ בעלי משרות אמון \ פנסיונרים ועוד.
 • טיפול וייצוג עובדים ומעסיקים בתביעות מול ביטוח לאומי בנושאים: תגמולי מילואים \ פגיעה בעבודה \
  שמירת הריון \ דמי לידה \ הענקות מטעמי צדק .
 • ייצוג מול ביטוח לאומי ומס הכנסה בביקורות ניכויים.
 • הדרכה ומתן מענה מקצועי בהעסקת תושבי שטחים ועובדים זרים.
 • דיווח על העסקת עובד במשק בית.
 • שירות ייעוץ בדיני עבודה.
 • דיווח דו"חות ניכויים שנתיים – דו"חות 126 \ 856 למס הכנסה וביטוח לאומי.
 • הפקת דו"חות ואישורים ממוחשבים רק באמצעות תוכנות שאושרו ע"י רשות המיסים
 • הפקת דו"חות תמחיר ועלויות עובד .

הדרכת מעסיק וכתיבת אישורים ומסמכים במהלך פיטורי עובד :

 • כתב היעדר תביעות בגמר העסקה.
 • טופסי שחרור קופות גמל \ פיצויים לחברות הביטוח .
 • מכתב זימון לשיחת שימוע .
 • הודעה על סיום העסקה וכיוצ"ב.

 

כן! אני רוצה לקבל הצעה!

מוכן להתקדם ולהשתדרג?

אני מזמין אותך לפנות אליי כבר היום, ואשמח להציע לך שירות מעולה שיקדם אותך משמעותית.

כן! אני רוצה לקבל הצעה!